My Image

Tre interaktiva workshops som stärker, inspirerar och förändrar din organisation

Happiness at work

En interaktiv inspirationsworkshop som syftar till att entusiasmera till nya tankar och idéer kring vad som ger arbetsglädje, och motiverar var och en i en arbetsgrupp att vilja ta ansvar för det.
Denna workshop ger förståelse för hur man skapar ett glädjefyllt arbetsklimat och en hel mängd exempel på hur ni skulle kunna göra på just er arbetsplats! Workshopen innehåller modeller, verktyg, övningar och en stor mängd exempel på vad som har har gjorts på olika företag runt om i världen. Kan med föredel kopplas ihop med TeamPlay

My Image

The Box

Innovation och kreativitet - Inget hokus pokus!
Vad har Illusionister, uppfinnare och innovatörer gemensamt?
Jo, de tänker inte bara ”utanför boxen” de tänker helt utan box. Boxen består bland annat av våra antaganden om vår omvärld. Antaganden som vi behandlar som fakta trots att de enbart är just antaganden.
Denna interaktiva workshop innehåller en ”Box” med pussel, optiska illusioner, övningar, storycubes och magi. Allt paketerat för att just du och din organisation ska börja tänka i kreativa och nyskapande banor. Du kommer att lämna workshopen inspirerad och motiverad. Du kommer garanterat att känna dig mer kreativ och innovativ. Dessutom kommer du inte att säga - "Ja, men! eller "Det har vi redan försökt"! The Box kan vara ett komplement till TeamPlay

My Image

TeamPlay

Över 50.000 personer på Fortune 500 företag har spelat TeamPlay för att stimulera innovation och tillväxt. Deltagarna använder specialdesignade kort. Varje kort består av en symbol och ett ord. Orden är en egenskap, till exempel målinriktad, organiserad eller spontan. Orden i varje symbolgrupp är noga utvalda för att passa in på de fyra personlighetstyperna/profilerna.
Korten används för att identifiera deras starka och svaga sidor. Korten de har i sin hand avslöjar var i organisationen de verkligen hör hemma och hur de kan bidra för att skapa en mer innovativ och glädjefylld verksamhet som leder till tillväxt. Denna workshop är interaktiv, stimulerande, inspirerande, lärande och kul!
Läs en pdf här:

My Image

Tre korta filmer om Happiness At Work - The Box - TeamPlay

Stort tack för att du förgyllde vår internationella chefskonferens på Mallorca. Det var en fantastisk enastående presentation. Betyg 5 av 5. Du var det stora samtalsämnet under kvällen och följande dag. Det kan inte bli bättre än så här
Peter Nilsson VD och koncernchef  Trelleborg AB
My Image