My Image

Lars-Peter Loeld - Boredom Eliminator

Lars-Peter Loeld är en eventproducents dröm!

Lars-Peter Loeld är pålitlig och lätt att samarbeta med. Han håller kontakt med arrangören, kommer i god tid och presterar alltid 100%. Han har 4,9 av 5 vid alla utvärderingar. Lars-Peter Loeld anlitas vid konferenser, säljmöten, kundträffar, banketter och exklusiva middagar över hela Europa.
Loeld är tankeläsare, föreläsare, boredom eliminator, moderator, underhållare och beteendevetare. Föreställningen Mindgames har genomförts över 2000 gånger för svenskt och internationellt näringsliv över hela Europa. Informationsfilm för AGA AB. Medverkat i ca 40 TV-program. Konsult för Galenskaparnas film Monopol. 200 shower vid Scanias 100-års jubileum.Rollfiguren"föreläsaren" har presenterats vid hundratals tillfällen. Moderator vid ett stort antal konferenser. Fältartist vid fyra tillfällen i Libanon, Cypern och Makedonien.
Examen i Organizational Development and Human Relations från Uppsala Universitet. En mästare på att skapa en WOW upplevelse för dina medarbetare eller kunder.